• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Spesialundervisning etter opplæringslova §4A-2 andre ledd

Informasjon

Vilkår for å søkje

 

Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.

 

Alle tre vilkåra må vere oppfylde.

 1. Det må vere behov som er knytte til dei grunnleggjande ferdigheitene: Opplæringslova § 4A-2 andre ledd gir rett til spesialundervisning dersom den vaksne har eit særleg behov for opplæring for å utvikle eller vedlikehalde grunnleggjande ferdigheiter. Grunnleggjande ferdigheiter er i denne samanhang meint å dekke ADL-trening (opplæring i daglege gjeremål), grunnleggjande kommunikasjon, grunnleggjande lese- og skriveferdigheiter, motorisk trening og liknande.
 2. Det må vere opplæring for å vedlikehalde eller utvikle dei grunnleggjande ferdigheitene.
 3. Den vaksne må ha eit særleg behov. Om den vaksne har rett til spesialundervisning skal vurderast konkret og skjønnsmessig på bakgrunn av den einskilde sitt behov.

For at den vaksne skal ha rett til spesialundervisning etter § 4A-2 andre ledd (dvs. vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande ferdigheiter) må den vaksne oppfylle vilkåra i § 4A-1 første ledd, dvs vere over opplæringspliktig alder, trenge grunnskuleopplæring og ikkje ha rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1.

Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte. Diagnose i seg sjølv utløyser ikkje nokon rett. Dersom den vaksne har rett til spesialundervisning etter § 4A-2, andre ledd skal hensikta vere opplæring, ikkje behandling, aktivisering, rehabilitering, opptrening, tilsyn eller noko anna.. Dersom hensikta med tilbodet/tilrettelegginga  er behandling eller aktivisering, fell dette utanfor § 4A-2 andre ledd. Den vaksne vil kunne ha rett til dette etter anna regelverk, t.d. sosialtenestelova. Det vil derfor bli nøye vurdert om den vaksne treng  grunnskoleopplæring for å utvikle eller holde ved like grunnleggjande ferdigheiter eller ikkje.
For at noko er opplæring må

 • aktiviteten har eit pedagogisk siktemål.
 • aktiviteten er knytt til fag og gis gjennom dette.
 • aktiviteten må stå under skuleeigars leiing og skje under leiing av nokon som har fagleg og pedagogisk rettleiing og ansvar.


Trykk på "Neste" for begynne på søknaden.

 

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader