• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Melding om behov for styrka tiltak etter lov om barnehage

Kva gjeld det og periode

Informasjon

  • Dette skjemaet skal fyllast ut av styrar eller pedagogisk leiar i barehage, ikkje av føresette.
  • Det som blir sendt inn i skjema er unnateke offentleg innsyn, off.l. §13, jmf. Fvl. §13 
  • Lokal støtte omfattar desse områda: Samarbeid med spesialpedagogisk fagteam, rettleiing, logoped, fysio/ergo, helsestasjon, ressursteam, m.m.
  • §31: Dersom det gjeld born som ikkje har barnehageplass kan helsesjukepleiar/fysioterapeut/ergoterapeut og liknande fylle inn.
  • §37: Dersom det gjeld born som skal starte i barnehage kan helsesjukepleiar/fysioterapeut/ergoterapeut og liknande fylle inn.
Meldinga gjeld
Du kan huke av for fleire alternativ om du vil melde ifrå om fleire ting i same meldinga.

Periode
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader